ЕЛЕВАТОР ОРИЕНТАТОР ЗА КАПАЧКИ

Артикул 55 от 58
ЕЛЕВАТОР ОРИЕНТАТОР ЗА КАПАЧКИ

Предназначен е за подаване и едновременно ориентиране на капачки към машината.

Основните предимства са големият приемен бункер, безшумна работа и висока производителност.

Технически данни