АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ДОЗИРАНЕ И ЗАТВАРЯНЕ НА ПРОДУКТИ В ГОТОВИ ОПАКОВКИ ”АР 2”

Артикул 21 от 58
АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ДОЗИРАНЕ И ЗАТВАРЯНЕ НА ПРОДУКТИ В ГОТОВИ ОПАКОВКИ ”АР 2”

Машината автоматично подава готови опаковки към обемен дозатор,

следва дозиране на продукта, залепване на фолиото и / или / поставяне

на капак и извеждане върху изходящ конвейр.

Принципа на работа е ротационен.Задвижването е електро пневматично

с гърбични механизми.

Готовите кофички, капаци и защитно фолио се зареждат ръчно в бункери

и от там машината ги подава автоматично.

Опаковките могат да бъдат цилиндрични, правоъгълни, овални, квадратни

и други.

Машината се изработва за конкретна опаковка и при нужда от пренастройка

се сменят бункерите и ротационната звезда.

Продуктите за пълнене са полутечни или гъсти / салати, маргарин, масло, конфитюри, пастет и др. /

Конструкцията на дозатора позволява дозиране на продукта с полутвърди включвания до 12 мм. диаметър.

Технически данни