АВТОМАТИЧНИ ИЗПЛАКВАЩИ МАШИНИ СЕРИЯ “R”

Артикул 62 от 73
АВТОМАТИЧНИ ИЗПЛАКВАЩИ МАШИНИ СЕРИЯ  “R”

Универсална машина разработена, за работа с бутилки от 0.25 Л – 10Л.
Серията „8R – 40R” каруселни ринзери са предназначени за изплакване на пластмасови и стъклени бутилки за еднократна употреба.
Може да работи самостоятелно или в състав на СИНХРОБЛОК.
За изплакването може да се използва вода, водни разтвори, дезинфектанти, озонирана вода и др
Всички детайли имащи достъп до продукта са изработени от неръждаема стомана.
Производителност в зависимост от броя на изплакващите щипки: от 1000 б/час – 12 000 б/час.
Броя на изплакващите щипки монтирани в машината е различен и спрямо желаният производствен капацитет: от 8 бр- 40 бр.
Работен цикъл по изплакване – 3 -8сек.
Работен цикъл отцеждане – 3 – 8сек.