АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ДОЗИРАНЕ И ПАКЕТИРАНЕ НА МАРГАРИН АК 3

Артикул 34 от 57
АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ДОЗИРАНЕ И ПАКЕТИРАНЕ НА МАРГАРИН АК 3

Дозира обемно и пакетира маргарин /масло / на блокове в хартиени опаковки.
Производителност: 3 000 кг./час