АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА РАЗТОВАРВАНЕ НА КОШОВЕТЕ НА ХОРИЗОНТАЛЕН АВТОКЛАВ – „F1B“

Артикул 9 от 63

Автоматично зареждане на кошовете на хоризонтален автоклав
Автоматична система, която от производствената линия групира
и подава бурканите.

Кошът се повдига с помощта на хидравлична стъпкова платформа в синхрон със зареждащото устройство
Капацитет 6000-8000 бр/Час