АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ПЪЛНЕНЕ И ЗАТВАРЯНЕ НА МЛЯКО В СТЪКЛЕНИ ОПАКОВКИ – ТРИБЛОК 18/18/6

Артикул 13 от 64