АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ПЪЛНЕНЕ И ЗАТВАРЯНЕ НА МЛЯКО В СТЪКЛЕНИ ОПАКОВКИ – ТИП „СИНХРОБЛОК“, модел „18/18/6“

Артикул 25 от 73

Продукт: айрян/млечно-кисели напитки.

Синхроблок е машина,в която са комбинирани три функции, Измиване, Пълнене и Затваряне в една, затворена камера .

Система за управление, работеща с графичен LCD контролен панел ,на който оператора лесно управлява процесите.

Комбинирането на трите функции (изплакване, пълнене и затваряне) в една машина обезпечава (гарантира) най-добра синхронизация на процеса (в сравнение с линии, при които изплакването, пълненето и затварянето са с отделни агрегати) и лесно управление: чрез програмируем контролер.

Измиващият механизъм отделя замърсяванията, които могат да попаднат в празната бутилка на етап придвижване към сектора за пълнене, което обезпечава срока на годност на напитката..

Голямото предимство на измервателната система, изградена на базата на флоуметри, е че позволява достигане на постоянна точност, по време на пълнене, като отклонението е сведено в рамките на 0,1% – до 0,5 %, както и пълненето в защитена среда и изключването на контаминация.

За различните желани производителности , конфигурациите са спрямо изискванията на клиента.

Производителност                                                   3 000 б/ч – 10 000 б/ч