АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ПЪЛНЕНЕ НА РИБА В КОНСЕРВИ

Артикул 5 от 63