АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ГАЗИРАНИ НАПИТКИ 24 МG

Артикул 41 от 63
АВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ГАЗИРАНИ НАПИТКИ 24 МG

Автоматична машина за пълнене по ниво на газирани напитки в стъклени или РЕТ опаковки. Машината работи на каруселен принцип. Пълначната система може да работи самостоятелно, като отделна машина или вградена в СИНХРИБЛОК.
Изключително предимство е липсата на остри ръбове в буферния съд, който е изработен във формата на сфера и торсион. Пълненето се осъществява от изобарни глави.
Диапазон на производствен капацитет – до 8 000 бр./час
Лесно измиване и изключително бърза пренастройка на машината за работа с друг типоразмер бутилка.