АВТОМАТИЧНА ФОЛИРАЩА МАШИНА FA 500

Артикул 35 от 73

Машината автоматично подрежда стъклени или пластмасови опаковки в карета 2 х 1 до 4 х 5 бр., и след това ги опакова в термосвиваемо фолио.Стековете постъпват в тунелна пещ и при tº от около 180 ºС фолиото се свива и на изхода излизат охладени готови опаковки. Подреждането и подаването на опаковките става с електро пневматично задвижване.
Управлението е от контролер.
Машината се пренастройва за различни конфигурациикарета 2 х 1 до 4 х 5 бр.
за много кратко време.

Технически данни

–  Габарити на стека

– Дължина                                      до 250 мм.

– Ширина                                        до 360 мм.

– Височина                                     до 350 мм.

–  Вид на фолиото                        полиетилен /PE /

–  Препоръчителна дебелина   0, 05 ÷ 0,08 мм.

– Инсталирана мощност            12 kW

–  Захранващо напрежение      400 V/ 50Hz

–  Консумация на сгъстен въздух 25 L/min

–  Работно налягане                    0, 5 ÷ 0,6 МРа.

–  Обслужващ персонал           1 човек

–  Габарити                                   4500 х 2 700 х 2 000

–  Маса                                          700 кг.