АВТОМАТИЧНА ФОЛИРАЩА МАШИНА FA 960

Артикул 60 от 73
АВТОМАТИЧНА ФОЛИРАЩА МАШИНА FA 960

Капацитет: до 1200 стека/ час

Машината автоматично подрежда стъклени или пластмасови опаковки в карета 2 х 1 до 4 х 5бр., и след това ги опакова в термосвиваемо фолио.Стековете постъпват в тунелна пещ и при tº от около 180 ºС, фолиото се свива и на изхода излизат охладени готови опаковки. Подреждането и подаването на опаковките става с електро пневматично задвижване.

Управлението е от контролер.

Машината се пренастройва за различни конфигурации: карета 2 х 1 до 4 х 5 бр. за много кратковреме.

Особеното при този тип машина е, че бутилките се подават линейно по конвейер и групирането им става по време на движение и без да спират.

Машината може да оформя стекове и с картонени подложки.

–  Габарити на стека

Технически данни