АВТОМАТИЧНА ФОЛИРАЩА МАШИНА FA 700

Артикул 48 от 63
АВТОМАТИЧНА ФОЛИРАЩА МАШИНА FA 700

Машината автоматично подрежда стъклени или пластмасови опаковки в карета 2 х 1 до 4 х 5 бр., и след това ги опакова в термосвиваемо фолио.Стековете постъпват в тунелна пещ и при tº от около 180 ºС фолиото се свива и на изхода излизат охладени готови опаковки. Подреждането и подаването на опаковките става с електро пневматично задвижване.
Управлението е от контролер.
Машината се пренастройва за различни конфигурациикарета 2 х 1 до 4 х 5 бр.
за много кратко време.

 

 

Технически данни