ЕЛЕВАТОР ОРИЕНТАТОР ЗА КАПАЧКИ – “OR-2”

Артикул 68 от 70
ЕЛЕВАТОР ОРИЕНТАТОР ЗА КАПАЧКИ – “OR-2”

Предназначен е за подаване и едновременно ориентиране на капачки към машината.

Основните предимства са големият приемен бункер, безшумна работа и висока производителност.

Технически данни