“БЕТА ФЕСТ” ООД е създадена през 1994г от четирима съдружници специалисти от отдел”КИБЕРНЕТИКА” на немската фирма “FESTO” GmbH, която произвежда пневматика и промишлена електроника и има дъщерни фирми в над 60 страни с повече от 40 години опит.

 

В началния етап от своето създаване фирмата организира производствената си дейност с персонал от 10 служители. Благоприятната пазарна среда характеризираща се с отсъствие на конкуренти, произвеждащи аналогични машини и развиващ се производствен потенциал в сферата на хранително -вкусовата промишленост спомагат за бързото развитие.

 

Така през 1997г фирмата разширява производствената си дейност в Украйна като създава дъщерната фирма “Електрон Фест” изцяло собственост на “БЕТА ФЕСТ” .

 

Производството намира пазари извън пределите на страната, с реални възможности за заемане на водеща позиция на вътрешния пазар, поради сравнително ниската себестойност на произвежданите машини и тяхното високо качество в сравнение със западните, които се закупуват “втора употреба”от стартиращите бизнеса си български фирми.

 

През същата година фирмата създава и свой филиал в страната в град Стара Загора, където се изработват част от машините съставящи поточните линии, които се произвеждат в “БЕТА ФЕСТ”.

 

През 1999 година производствения капацитет на фирмата се разраства, което води до закупуване на сграда с приходяща земя на обща площ 4400 кв.м, намираща се в промишлена зона в София. По този начин се осигурява независимост на стопанската дейност.

 

През 2006г е разработена и е  внедрена система за качество БДС EN ISO 9001 – 2001. По този начин се създава прецизност по отношение на клиентите, за гарантиране на качеството на изпълнение на поръчките и сервизното им обслужване.

 

 

Други услуги, които фирмата извършва са:

 

  • Обучение на персонала на клиентите за работа с технологичните линии и мишини;
  • Отстраняване на заявените повреди до 1 работен ден;
  • Финансов лизинг при закупуване на машини;
  • Оказване на консултанска помощ на клиентите при проектирането на производствените им бази;
  • Предоставяне на клиентите на нови технологии (ноу-хау на “БЕТА ФЕСТ”) за бутилиране на техните продукти;
  • Извършване на модернизация на наличното остаряло оборудване на клиентите.