ИЗПЛАКВАЩА МАШИНА ЗА БУРКАНИ модел ”4 R”

Артикул 64 от 73
ИЗПЛАКВАЩА МАШИНА ЗА БУРКАНИ модел ”4 R”

 

Машината е предназначена за вътрешно и външно изплакване на стъклени буркани с различни размери. Изплакването гарантира премахването на всички дребни частици, намиращи се в опаковките / стъклен прах и др. /.
Конструкцията на машината позволява ползването на вода, водни разтвори, дезинфектанти, озонирана вода и др.
Предлага се опция за подгряване на изплакваните опаковки с горещ въздух.
Пренастройката на машината от един на друг тип размер опаковка става чрез ръкохватка за няколко секунди.
Входа и изхода на машината могат / при поръчка / да се разположат в десетки варианти, съгласно схеми

Технически данни