ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА СЛАДКО – КИСЕЛА ЗАЛИВКА

Артикул 58 от 63
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА СЛАДКО – КИСЕЛА ЗАЛИВКА

Състои се от 2бр, двустенни съда изработени от неръждаема стомана с вместимост 1 м3. с парни ризи с цел поддържане на необходимата температура. Първият служи за подгряване на постъпващата смес(оцет, вода и др.) до температура, зададена по електронен път. След достигането и течността преминава във втория, където температурата се поддържа посредством парната риза, след което течността е готова за преминаване в следваща машина съобразно технологичният процес. Подгряването се осъщестява чрез пара. Управлението и задаването на температура се осъществява по електронен път.

 

 

Технически данни