СИНХРОБЛОК 20/20/6

Артикул 37 от 70
СИНХРОБЛОК 20/20/6

Триблок за пълнене на негазирани течности (изплакване – пълнене – затваряне) – е автоматична машина на роторен (въртящ се) принцип, предназначена за изплакване, пълнене и затваряне на ПЕТ-бутилки (с обем от 0,2 до 2 л) с използаване на гравитационен метод на пълнене и принцип на пълнене по ниво. Прилага се при пълнене на следните течности: сокове, минерална вода, алкохол и др.
Комбинирането на трите функции (изплакване, пълнене и затваряне) в една машина обезпечава (гарантира) най-добра синхронизация на процеса (в сравнение с линии, при които изплакването, пълненето и затварянето са с отделни агрегати) и лесно управление: управлението се задейства с един контролер.
Измиващият механизъм отделя замърсяванията, които могат да попаднат в празната бутилка на етап придвижване към машината за пълнене, което обезпечава срока на годност на напитката.
Особености:
    Приложена е технология за захващане на бутилката за гърлото, което позволява да не се регулира височината на оборудването при промяна на обема на опаковката. Комплектът за пренастройка се състои само от поддържащи бутилките елементи, а самият процес на преминаване към друг вид бутилки отнема не повече от 10 минути и не изсиква никакви точни настройки.
    Затварящата глава представлява устройство с регулиращ магнитен съединител. Прилага се за осигуряване на високо качество на затваряне, без да повреди капачката.
    Приложен е спирален способ на спускане на бутилката на изхода на машината. За промяна на модела на бутилката не е необходимо да се пренастройва височината на изходния конвейер.
    Вградена е цялостна (комплексна) линия, чието управление се задейства с един компютър.
    Електрооборудването на машината се състои от компоненти на водещи световни производители, управлението на машината се осъществява с помощта на програмируем контролер.
    Всички детайли, които контактуват непосредствено с хранителни продукти, са направени от неръждаема стомана, благодарение на което се почистват много лесно.
    Подаването на капачката е чрез системата Pick/Place, което гарантира надеждното й поставяне на бутилката от самата затваряща глава.
    Дизайнът на машината е изработен от система на торсиони и сфери (без остри ръбове), което улеснява дезинфекцирането на машината.

БАЗОВАТА МАШИНА Е ИЗГРАДЕНА ТАКА, ЧЕ ДОПЪЛНИТЕЛНО МОГАТ ДА СЕ ДОБАВЯТ 8 ИЗПЛАКВАЩИ ЩИПКИ, 10 ПЪЛНАЧНИ И 3 ЗАТВАРЯЩИ ГЛАВИ С ЦЕЛ УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА 2 ПЪТИ.

 

Технически данни