МАШИНА ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ТЕЧНОСТИ 12 FL

Артикул 31 от 57
МАШИНА ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ТЕЧНОСТИ 12 FL

Линейна пълначна машина за течни продукти на флоуметричен принцип.
Производителност: до 1 000 бр./ час за 10 л.