ПАЛЕТИЗАТОР – „PALL1B“

Артикул 10 от 63

Автоматично изваждане на бурканите от кошовете за автоклава и подреждането им на пале.

Кошът се повдига с помощта на хидравлична стъпкова
платформа и бурканите се подават на пале, повдигащо
се от друга хидравлична платформа.