ПОЛУАВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ЗАТВАРЯНЕ РМ1

Артикул 45 от 64
ПОЛУАВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ЗАТВАРЯНЕ РМ1

Машината затваря пластмасови или стъклени бутилки с навиваеми
и набиваеми капачки.
Производителност: до 1 000 бут./час