ПОЛУАВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ЗАТВАРЯНЕ РМ1

Артикул 42 от 63
ПОЛУАВТОМАТИЧНА МАШИНА ЗА ЗАТВАРЯНЕ РМ1

Машината затваря пластмасови или стъклени бутилки с навиваеми
и набиваеми капачки.
Производителност: до 1 000 бут./час