ПЪЛНАЧНА МАШИНА ЗА АЛКОХОЛ – модел ”FLV”

Артикул 43 от 63
ПЪЛНАЧНА МАШИНА ЗА АЛКОХОЛ – модел ”FLV”

Фирма „БЕТА ФЕСТ”ООД произвежда каруселни машини за вакуумно пълнене на алкохолни напитки в бутилки.
Пълначните вентили са разработени по начин, гарантиращ точността на нивото в бутилката без наличие на капка.
Предлаганите производствени капацитети са до 10 000 б/час
Пълначната система може да работи самостоятелно, като отделна машина или вградена в СИНХРИБЛОК.
Изключително предимство е липсата на остри ръбове в буферния съд, който е изработен във формата на сфера и торсион и позволява цялостното му измиване.
Особенно внимание е отделено на системата за измиване на машината.