САТУРАТОР CA 2000

Артикул 57 от 73
САТУРАТОР CA 2000

Система от 2 колони, изработени от неръждаема стомана, за деаериране на вода и насищането и с СО².
Важно: Температурата на постъпващата вода трябва да бъде  до 20 ºС. ( tº – max 20 ºC )
Диапазон на производствен капацитет – до 9 тона./час