УНИВЕРСАЛЕН ДЕПАЛЕТИЗАТОР ЗА ПРАЗНИ БУРКАНИ И КУТИИ

Артикул 15 от 63

УНИВЕРСАЛЕН ДЕПАЛЕТИЗАТОР ЗА ПРАЗНИ БУРКАНИ И КУТИИ
Производителност до 12000 бр/час
Не е необходимо смяната на вакум плочата за различните типоразмер буркани.
Работа с палета високи до 2200мм