ПЪЛНАЧНА МАШИНА 3 – 10 ЛИТРА ФЛOУМЕТРИЧНО ДОЗИРАНЕ – ОЛИО, модел ”OF10”

Артикул 72 от 73

Машината се състои от неръждаема рама, на която са монтирани в линия 4 бр. дозиращи глави  (AISI 304). Линейна машина,с диапазон на дозиране от 3 – 10 л, на вискозни течности.

Диапазон на производствен капацитет – до 800 бр/ч.

Регулирането на дозирането е електронно, индивидуално за всяка глава.

Задвижването на машината е електро – пневматично.

Технически данни