ПОЛУАВТОМАТИЧЕН ОБЕМЕН ДОЗАТОР ”PV 10”

Артикул 13 от 73

Дозира течни и полутечни продукти в опаковки от 50 до 1000 ml.
Производителност: от 300 до 1 000 бут./час

УСТРОЙСТВО И РАБОТА:
Дозатора е изработен от неръждаема стомана AISI 304 I и материали за хранително-вкусовата промишленост. Управлението е изцяло със сгъстен въдух и пневмологика.

Технически данни