АВТОМАТИЧЕН МАГНИТЕН ПАЛЕТИЗАТОР / ДЕПАЛЕТИЗАТОР ЗА ПЪЛНИ БУРКАНИ “DEPALL 1M”

Видео 7 от 55