АВТОМАТИЧЕН МАГНИТЕН ПАЛЕТИЗАТОР / ДЕПАЛЕТИЗАТОР ЗА ПЪЛНИ БУРКАНИ “DEPALL 1M”

Видео 8 от 56