АВТОМАТИЧНА ЛИНИЯ ЗА ОЛИО – ЕЛЕКТРОННО ДОЗИРАНЕ – 6000 бут./час

Видео 11 от 52