МАГНИТЕН ДЕПАЛЕТИЗАТОР ЗА ПЪЛНИ БУРКАНИ – модел „DEPALL2B“

Видео 13 от 55

Служи за подаването на пълни буркани към етикетираща машина от пале 800х1200 мм и 1000×1200 mm, коeто пристига от бомбажен период.

Category: