ПАЛЕТИЗАТОР – PAL1

Видео 14 от 52

Автоматично изваждане на бурканите от кошовете за автоклава и подреждането им на пале

Кошът се повдига с помощта на хидравлична стъпкова
платформа и бурканите се подават на пале, повдигащо
се от друга хидравлична платформа.

Category: