ЕТИКЕТИРАЩА МАШИНА – EMA 600P

Артикул 52 от 64
ЕТИКЕТИРАЩА МАШИНА – EMA 600P

Каруселна машина предназначена да лепи поли-пропиленови етикети върху цилиндрични бутилки от PET.

За залепване се използва горещо полутечно лепило с температура 130 Со.

Позиционирането на етикета върху повърхността на бутилката се регулира безстепенно.

 

Технически данни